Kezdőlap

Szántó Kovács János (Hódmezővásárhely, 1852. ápr. 24.Hódmezővásárhely, 1908. jún. 8.): az agrárszocialista mozgalom kiemelkedő harcosa, földmunkás. Az 1880-as években megismerkedvén a szocialista eszmékkel, belépett az SZDP-be. Vezetésével alakult meg a hódmezővásárhelyi Általános Munkás Olvasóegylet és bontakozott ki az alföldi agrárszocialista mozgalom. ~- terjesztette elő az 1894. febr. 26-i népgyűlésen a földmunkásság követeléseit. A Munkás Olvasóegylet elkobozott iratainak és könyveinek visszaszerzése céljából a városházára ment ápr. 22-én. Itt letartóztatták, s a kiszabadítását követelő tömeget a csendőrök brutális módon szétverték. Az 1895. márc. 5-én kezdődő per során ~ hitet tett a szocialista eszmék mellett. Ötévi börtönre ítélték. Kiszabadulása után is tovább tevékenykedett a szociáldemokrata földmunkásmozgalomban. Orosházán múz.-ot neveztek el róla. Irod. Ormos Ede: 1894. április 22. – A hódmezővásárhelyi munkászendülés (Bp., 1919); Simon Péter: A századforduló földmunkás és szegényparaszt mozgalmai. 1891 – 1907 (Bp., 1953); Bíró József: A Sz. K. J: féle agrárszocialista mozgalom (Hódmezővásárhely, 1954); Nagy Dezső: Sz. K. J. életéről és tevékenységéről, 1895 – 1908 (Párttört. Közl. 1961. 2. sz.). – Szi. Aba Iván: Kettős börtönben (Állami gazdaságok, 1954. máj. 22.).