Kezdőlap

Szántói Lukács (?? , 1406. febr. 26. és ápr. között): püspök. Apját Demeternek hívták, anyai ágon a Baranya vm.-i Szántói családdal volt rokon (egyesek tévesen Órévinek nevezik családját). 1389-től 1392-ig óbudai prépost, 1395 – 97 között csanádi, 1397 – 1406-ban váradi püspök. Budai prépostként az óbudai egy. kancellárja volt. 1403-ban a Nápolyi Lászlóhoz csatlakozott főpapok az ő székhelyén esküdtek össze, de a felkelés után is megtarthatta az egyházi tisztséget. – Irod. Bunyitay Vince: A váradi püspökség története (I., Nagyvárad, 1883); Juhász Kálmán: A csanádi püspökség története (IV., Makó, 1947).