Kezdőlap

Szapáry János, gróf (? , 1757Buda, 1815. márc. 2.): gazdasági író, fiumei kormányzó. Mint szerémi főispán s fiumei kormányzó látta az ország gazdasági fejlesztésének szükségességét. Röpiratában a közlekedés és kereskedelem fejlesztését javasolja az ország gazdasági fejlődése érdekében. Erre a célra – azt javasolja – a főurak, az egyházak, a városok létesítsenek egy alapot (fundus publicus). Nem volt képzett gazdász-politikus, mégis munkája a nemesi jozefinista elképzelésnek egyik kiemelkedő terméke. Az 1790 – 91-es ogy. által kiküldött bizottságok munkájában is részt vett a kereskedelmi bizottság tagjaként. 1792-ben Sándor Lipót főherceg nádor főudvarmestere, majd ennek halála után József nádor mellett is betöltötte e tisztséget. József nádor egyik bizalmasa, elkísérte külföldi útjain. Azok közé az aulikus főurak közé tartozott, akik igyekeztek a magyar nemesi rendi ellenállás és az udvar között közvetíteni. – M. Der unthätige Reichtum Hungars wie zu gebrauchen. Mit einer kurzen historisch-phisikalischen Bescheribung dei Oestetrreichischen und Hungarischen Seeküste (Nürnberg, 1784, magyarul Székely József fordításában: Magyarország meddő gazdaságának hogy lehetne hasznát venni. Az osztrák és magyar tengerpart történelmi és természeti rövid rajzával, Bp., 1878). – Irod. Gruber Mária: Sz. J. élete és működése (Kéziratos, doktori disszertáció; A bpesti…tudományegyetem bölcsészeti karán 1919-1924…elfogadott doktori értekezések jegyzéke. Bp., 1924); Sándor Lipót főherceg nádor iratai (Kiadta, a bevezető tanulmányt és a magyarázatot írta Mályusz Elemér, Bp. 1926); Domanovszky Sándor: József nádor élete (I – II., Bp., 1944).