Kezdőlap

Szász Béla (Pest, 1868. márc. 21.Balatonfüred, 1938. aug. 7.): jogász, költő és műfordító, ~ Károly (1829 – 1905) ref. püspök fia, ~ Károly (1865 – 1950) öccse. Jogi tanulmányait Bp.-en és Strassburgban végezte, utána állami szolgálatba lépett; bíró lett. 1921-ben a Kisfaludy Társ. tagjává választották. Szakmunkáin kívül több kötet verset írt, rímes időmértékes sorokban m.-ra fordította Horatius ódáit (1913) és sok költeményt fordított angol, német, francia költőktől is. Edda-fordításai 1938-ban jelentek meg. – F. m. Ezer év (drámai költemény, Bp., 1896); Versek (Bp., 1909); Versek (Bp., 1928). – Irod. Gulyás Pál: Sz. B. (Irod. tört. 1938.)