Kezdőlap

Szászy-Schwarz Gusztáv, Schwarz (Pest, 1858. jan. 1.Bp., 1920. ápr. 8.): jogász, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1918). 1884-től bp.-i ügyvéd, 1885-től bp.-i egy.-i magántanár (római jog), 1892-ben a bp.-i egy.-en rk. tanár, 1894-től r. tanár (római jog). 1900 – 02 között a kereskedelmi és váltó jogot adta elő, utóbb ismét a római jog előadója volt. Részt vett a m. polgári törvénykönyv tervezetének előkészítésében. – F. m. Magánjogi tanulmány (Bp., 1886); Magánjogi fejtegetések (Bp., 1890); A házassági jogról szóló javaslat bírálata ellenjavaslattal (Bp., 1894); Az ági öröklés kérdése (Bp., 1898); Institutiók és pandekták (Bp., 1900); Újabb magánjogi fejtegetések (Bp., 1901); Codificationális dolgozatok (Bp., 1902); Az obstrukció jogtana (Bp., 1904); A jogi személy magyarázata (Bp., 1906); Új irányok a magánjogban (Bp., 1911); Parerga (Bp., 1912). – Irod. Szabó Imre: A burzsoá állam és jogbölcselet Magyarországon (Bp., 1955).