Kezdőlap

Szávainé Demény Magda (Pécs, 1909. júl. 9.Bp., 1976. ápr. 5.): zenepedagógus, zongoraművész. A Fodor Zeneisk.-ban zongora szakon végzett (1933). 1945-ig nem kapott tanári állást, magánórákat adott. 1945 után a Fővárosi Zeneisk. Szervezetnél tanított. 1949-től haláláig a M. Zeneművészek Szövetsége ügyvezető titkára, 1941–53-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisk.-n tanársegéd volt. Az 1956-os és 1958-as Bartók, az 1959-ben rendezett Haydn-fesztivál egyik szervezője, a Budapesti Zenei Hetek egyik kezdeményezője volt. Szerepe volt az 1960-as évek kezdetén a Korunk zenéje c. hangversenysorozat elindításában. Közben megszakítás nélkül tanított zongorát a zeneisk.-ban. Részt vett az Egyesült Nemzetek Szervezete Nemzetközi Zenei Tanácsainak ülésein. Nevéhez fűződik a Jeunesses Musicales mo.-i szekciójának, az Ifjú Zenebarátok Mo.-i Szervezetének létrehozása (1965), melynek főtitkára s egy ideig a nemzetközi elnökség tagja volt. Egyik szervezője a Jeunesses Musicales Bp.-en tartott világkongresszusának (1969). Több ízben szerepelt a M. Rádióban. Veszprémi Lilivel szerk. a Muzsikáljunk együtt c. és a Régi magyar négykezesek c. sorozatot (1955–58), ez utóbbiban Liszt több négykezesét is közreadta. Cikkei a Zenepedagógia, Új Zenei Szemle, a Muzsika, a Parlandó c. folyóiratokban Szávai Magda néven jelentek meg. Gyógyíthatatlan betegsége miatt öngyilkos lett. – M. Zongoraoktatásunk története (Veszprémi Lilivel, Bp., 1976). – Irod. Veszprémi Lili–Wirthmann Julianna: Sz. M. (Muzsika, 1976. 6. sz.); Breuer János: Sz. M. emlékére (Magyar Zene, 1976. 2. sz.).