Kezdőlap

Szeberényi Lajos Zsigmond (Békéscsaba, 1859. nov. 4.Békéscsaba, 1941. szept. 23.): ev. lelkész, egyházi író, történetíró. Teológiai tanulmányait Pozsonyban és Berlinben végezte. 1883-tól tótaradáci, 1890-től békéscsabai ev. lelkész. A Pesti ev. egyházmegye főesperese, egyházkerületi főjegyző. 1895-től szerk. az Evangélikus Egyházi Szemle c. lapot. Több munkát fordított dánból magyarra. Főleg a parasztság problémáival, agrárpolitikai kérdésekkel foglalkozott. – F. m. Nasarenismus (Bp., 1888); Luther Márton élete (Bp., 1889); A parasztok helyzete Magyarországon (Bp., 1907); Tömegmozgalmak az alföldi parasztvárosokban (Bp., 1913); A parasztság története (Bp., 1937).