Kezdőlap

Széchy Mária (? , 1610Kőszeg, 1679. júl. 18.): ~ György leánya, a „Murányi Vénusz”. Előbb Bethlen István, majd Kun István, végül kalandos körülmények közt 1644-ben Wesselényi Ferenc felesége. A férje által szervezett összeesküvés felszámolásakor, 1671-ben Bécsben internálták, minden vagyonát elkobozták. Élete utolsó éveiben császári kegydíjat kapott. Wesselényivel való házassága történetét Gyöngyösi István írta meg. – Irod. Acsády Ignác: Sz. M. (Bp., 1885). – Szi. Gyöngyösi István: Márssal társalkodó Murányi Vénus (elb. költemény, Kassa, 1664); Kisfaludy Károly: Sz. M. vagy Murány vár ostromlása (dráma, 1817); Arany János: Murány ostroma (elb. költemény, Pest, 1847); Petőfi Sándor: Sz. M. (elb. költ., Pest, 1847); Tompa Mihály: Sz. M. (r., 1847); Móricz Zsigmond: A murányi kaland (színjáték, 1931); Kállay Miklós: A murányi amazon (vers, Bp., 1940).