Kezdőlap

Szécsey István (Szatmár, 1848. aug. 20.Kolozsvár, ? ): gazdasági író, tanár. 1871-től segédtanító Debrecenben. 1873-tól magántisztviselő, 1876-tól irodatiszt, 1880-tól a kassai gazdasági tanintézetnél intéző volt. 1884-ben a zsitvaújfalusi földművesisk. ig.-ja, 1394-től a kassai, 1898-tól a kolozsvári gazdasági tanintézet (utóbb ak.) tanára 1912-ig. – F. m. A kassai m. kir. gazdasági tanintézet kuhlandi tehenészete (Kassa, 1882); A mezőgazdasági növénytermelés általános alapismeretei (Bp., 1891); Mezőgazdasági részletes növénytermelés (Kassa, 1897); Gazdaságtan (3. kiadás, Gyula, 1915). – Irod. Balás Árpád: Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei… (Magyaróvár, 1897).