Kezdőlap

Szécsi Dénes (?? , 1341): bán. A Gömör vm.-ben birtokos Balogh nembeli ~ családból származott (apja ~ Miklós). 1323 – 24-ben miháldi és zsidóvári várnagy, 1330 – 41-ben asztalnokmester és szörényi bán. Károly kir. híve (ezért Gömör vm.-i, családi birtokairól Csák Máté elől el kellett menekülnie), majd tanácsosa, a Szép Frigyessel kötött szerződés egyik szavatolója. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek… (I., Bp., 1900).