Kezdőlap

Szecsődy Miklós (Egyházasszecsőd, 1881. máj. 15.Bp., 1962. jan. 1.): mérnök, geofizikus. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte, majd a Háromszögelő Hivatal szolgálatába lépett. Geodéziai működése mellett 1908-tól kezdett geofizikai kutatásokkal foglalkozni. Eötvös Loránd megbízásából, Oltay Károllyal együtt nehézségi gyorsulási méréseket végzett relatív ingával, továbbá függő vonalelhajlás-meghatározásokat csillagászati úton. 1913-tól 1919-ig a műegy. geodéziai tanszékén volt tanársegéd. 1918-ban első ízben vett részt terepi torziósinga-mérésekben, s ez időtől mint az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet munkatársa teljesen a geofizikai kutatásoknak szentelte életét. Mo.-on kívül 1927 – 28-ban Indiában, 1936 – 37-ben Iránban végzett kutatásokat. A II. világháború után néhány évig a Kőolajvállalat szolgálatában állott, majd 1950-től 1960-ig nyugalomba vonulásáig ismét az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben működött. Évtizedeken át foglalkozott az Eötvös-inga továbbfejlesztésével, s pályája végén sikerült egy gyors csillapodású és könnyen kezelhető műszert szerkesztenie. Újító szelleméről több elfogadott találmánya is tanúskodik. – F. m. Ein einfaches Instrument zur Erleichterung der Gravitatioruberechnungett (Beiträge zur angewandten Geophysik, 1937).