Kezdőlap

Szeder Fábián (Csáb, 1784. jún. 24.Komáromfüss, 1859. dec. 13.): tanár, nép rajzi és egyházi író, nyelvjáráskutató; benedek-rendi szerzetes, az MTA l. tagja (1831 – 1837). Teológiát végzett Pannonhalmán. 1808-tól Esztergomban, majd Győrött gimn. tanár (1812-től igazgató), később Nagyszombatban és Komáromban, 1830-tól a pannonhalmi teológián tanár, 1832-től pannonhalmi levéltárnok, majd 1838-tól könyvtáros, 1841- től a rend füssi jószágkormányzója volt. A Tudományos Gyűjtemény 1817-es pályázatára készült munkája az első nagyobb, önálló néprajzi tájicsoport-tanulmány. Kéziratos hagyatékát a pannonhalmi könyvtár őrzi. – F. m. A palóczok (Tudományos Gyűjtemény, 1819. VI.). – Irod. Kemenes Illés: Sz. F. János (A pannonhalmi Szent Benedek-rend története, VI. B. Bp., 1916).