Kezdőlap

Szederkényi Ervin (Bp., 1934. ápr. 20.Pécs, 1987. febr. 21.): író, szerkesztő. A szegedi egy.-en szerzett m.-francia szakos tanári, majd bölcsészdoktori diplomát. Tanított általános és középiskolában, egy ideig KISZ-aktivista volt, végül a pécsi főiskolán, majd a Janus Pannonius Tudományegy.-en dolgozott mint adjunktus. 1964-től haláláig a pécsi Jelenkor főszerk.-je. Szerkesztői tevékenységéért 1987-ben posztumusz József Attila-díjat kapott. Hallgatóknak írt jegyzeteket, könyv- és színikritikákat publikált. Szerk. A Pécsi Nemzeti Színház jubileumára. 1895-1971 (Pécs, 1971); Pécs. Költők a városról (antológia, Pécs, 1975); és a Weöres Sándor 70. születésnapjára (antológia, Pécs, 1983) c. műveket. – Irod. Sz. E.-emlékszám (Jelenkor, 1987. 6. sz.); Műhelyek és alkotók. Bodnár György, B. Szabó István, Kenyeres Zoltán, Parti Nagy Lajos, Szederkényi Ervin beszélgetése a Magy. Rádióban 1986. júl. 18.-án. Átdolgozott változat. szerk. Dorogi Zsigmond (Jelenkor, 1987. 6. sz.); Szekér Endre: Búcsú Sz. E.-től (Forrás, 1987. 4. sz.); Thiery Árpád: Sz. E. halálára (Kortárs, 1987. 5. sz.); Bertha Bulcsu: Sz. szerkesztő úr (Élet és Irod., 1987. 10. sz.); Sz. E. halálára (Tiszatáj, 1987. 3 sz.). – Szi. Csorba Győző, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Károlyi Amy, Bertók László, Pákolitz István, Parti Nagy Lajos, Ágh István, Makay Ida, Bihari Sándor, Takács Zsuzsa, Csajka Gábor Cyprián, Zelei Miklós verse (Jelenkor, 1987. 6. sz.).