Kezdőlap

Szegedi Ferenc Lénárd (Nagyszombat, 1614Kassa, 1675. szept. 12.): egri püspök. Bécsben, Rómában tanult. 1644-ben esztergomi kanonok. 1660-ban erdélyi, 1663-ban váci, 1670-ben egri püspökké nevezték ki. Az ő költségén jelent meg a Cantus Catholici Latino-Hungarici (Cassoviae, 1674), a Kisdi-féle Cantus Catholicinál bővebb, attól független énekgyűjtemény.