Kezdőlap

Szegedi Gergely (Szeged, 1511Debrecen, 1570): énekszerző, prédikátor, szónok. 1556-ban Wittenbergben tanult. 1567 nyarától Debrecenben prédikátor. Híres Énekeskönyvét 1569-ben adta ki Debrecenben. Ebben közölte tíz zsoltárfordítását és négy eredeti szerzeményét is. Versei mellett egy, Petrovics Péterhez intézett latin Epistolája (Wittenberg, 1557) maradt fenn. Verseinek újabb kiadása Szilády Áron gondozásában: Régi Magy. Költők Tára (VI., Bp., 1896); énekeskönyvének hasonmáskiadása. Szilády Áron jegyzeteivel: Szegedi Gergely énekeskönyve (Bp., 1893). – Irod. Bucsay Mihály: Sz. G. debreceni reformátor, a kálvini irány úttörője hazánkban (Bp., 1945); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).