Kezdőlap

Szegedi János (Acsád, 1699. ápr. 4.Nagyszombat, 1760. dec. 5.): jezsuita, egyetemi tanár, egyházjogász. Tanulmányait Nagyszombatban végezte, ahol 1730-ban bölcseleti és hittudományi doktorátust szerzett. 1731-től 1734-ig bölcseletet, 1736-tól 1738-ig egyházjogot tanított a nagyszombati egy.-en. 1741-től Grazban adott elő, 1743-ban Kolozsvárt a rendház rektora. Később a győri rendház vezetője. 151-től 1753-ig ismét Nagyszombatban tanár, majd a bécsi Pazmaneum s utóbb a budai főiskolák ig.-ja. Ezután a nagyszombati papnevelő ig.-ja haláláig. Korának nagy hatású jogi írója, nemcsak szigorúan vallási-természetjogi irányzatú és így retrográd szemléletű tankönyvei, hanem gyakorlati irányú jogi kézikönyvei, törvénygyűjteményei is a maguk idején elterjedtek voltak. – F. m. Tripartitum Juris Ungarici Tyrocinium… (I – III., Tyrnaviae, 1734); Rubricae sive synopses titulorum…universi juris Ungarici… (I – III., Tyrnaviae, 1734); Manuale jurisperitorum Ungariae… (Jaurini, 1749, Claudiopoli, 1763). – Irod. Pauler Tivadar: Sz. J. jellemzése (MTA Ért. 1856); Degré Alajos: Jogi professzorok emlékezete (Bp., 1936).