Kezdőlap

Szegedi Kőrös Gáspár, Caspar Fraxinus Zegedinus (Szeged környéke, 1500 körül? 1563. aug. 6.): orvos. Apja családjával együtt Szeged környékéről menekült a török hódoltság elől. Olasz egy.-eken tanult, Paduában orvosdoktori diplomát szerzett. Ott ismerkedett meg Nádasdy Tamás későbbi nádorral, aki 1553-ban meghívta udvari orvosának Sárvárra, ahol gyógynövénykertet létesített, a várban levő patika részére maga készített gyógyszereket. Később (1557) Pozsonyban telepedett le. Korának egyik legismertebb orvosa volt. A pestis áldozata lett. Nádasdy Tamással fennmaradt levelezését az Orsz. Levéltár őrzi. – Irod. Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek (I., Bp., 1929); Bencze József: Emlékezés Sz. K. G.-ra (Orsz. Orv. Tört. Kvtár Közl. 1959. 14. sz.).