Kezdőlap

Szegedi Lőrinc (Szeged, ?Szatmár, 1594): ref. lelkész, költő. 1562-től a wittenbergi egy.-en tanult. 1567-től 1575-ig Békésen működött, s mint a Körös és Maros közötti terület seniora, igyekezett erőszakosan elnyomni az unit. mozgalmat. 1575-től iskolaig. Szatmáron, 1584-től lelkész, majd esperes. – M. Psalmi… (Wittenberg, 1564); Theophania. . . (iskoladráma, Debrecen, 1575). – Irod. Házy Albert: A XVI. század társadalomszemlélete Selneccerus Miklósnál és Sz. L.-nél (Szeged, 1938); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953); Régi magyar vígjátékok (bevezette Dömötör Tekla, Bp., 1954).