Kezdőlap

Szegedi Veres Gáspár (16. sz.): széphistória-szerző. 1577-ben Désen, a Szamos mentében írta Beroaldus Boccaccio-átdolgozása nyomán Titus és Gisippus történetéről szóló széphistóriáját. – M. Szép rövid história két nemes ifjaknak igaz barátságokról (Kolozsvár, 1578. Dézsi Lajos új kiadása: Régi Magy. Költők Tára VIII., Bp., 1930). – Irod. Visnyovszky Rezső: Széphistóriáink olasz-latin csoportja (Bp., 1907).