Kezdőlap

Szegedy-Maszák Aladár (Bp., 1903. nov. 19.Washington, USA, 1988. márc. 25.): diplomata. 1927-ben a bp.-i Egyetemi Közgazdaságtudományi Karon szerzett diplomát. 1927-28-ban a heidelbergi egy.-en és a párizsi École Libre des Sciences Politiques-on tanult. 1928-1937 között a Külügyminisztériumban teljesített szolgálatot; 1937-42-ben a berlini magyar követség titkára, 1943-44-ben a Külügyminisztérium politikai osztályának helyettes vezetője, majd vezetője. 1943-ban jelentős szerepet játszott a Kállay-kormány különbéke megkötésére irányuló titkos tárgyalásában. Mo. német megszállása (1944. márc. 19.) után a Gestapo letartóztatta és Dachauba deportálták, ahonnan 1945-ben tért vissza. 1945-47-ben magyar követ volt Washingtonban. Mint a párizsi magyar békedelegáció tagja igyekezett megakadályozni 200000 szlovákiai magyar áttelepítését, lakosság-csere révén. 1947-ben követi tisztéről lemondott és Washingtonban telepedett le. 1950-1969 között az Amerika Hangja rádió munkatársa volt. Emlékiratai kéziratban vannak.