Kezdőlap

Szegfi Mórné, Kánya Emília (Pest, 1828. nov. 10.Fiume, 1905. dec. 29.): író. 1857- től Emília írói néven jelentek meg elbeszélései folyóiratokban. A Napkelet, Hölgyfutár, Szépirodalmi Közlöny és Divatcsarnok munkatársa. 1860-ban Családi Kör címmel szépirodalmi divatlapot indított, melyet ő is szerk. 1880-ig, a lap megszűntéig. A lap munkatársai közt szerepelt Arany János, Tompa Mihály, Jókai Mór, később Mikszáth Kálmán is. 1861-től 1863-ig a Magyar Nők Évkönyvét is szerk. és kiadta a Magyar Hölgyek Könyvtára c. sorozatot. Szerepe volt az Orsz. Leányárvaház és Nőképző Egylet létesítésében. – F. m. Szív és élet (elb., I – II., Pest, 1859); Beszélyek (I – II., Pest, 1860); Válságos napok (r., I – II., Pest, 1860); Beszélyek az ifjúság számára (Vachott Sándornéval, Pest, 1861); Szeretet könyve (r., I – II., Pest, 1863 – 64). – Irod. Faylné Hentaller Mariska: A magyar írónőkről (Bp., 1889); Fabó Irma: Sz. E., az első magyar szerkesztőnő (Nők Lapja, 1953. 49. sz.); Bisztray Gyula: Mikszáth és a Családi Kör (Mikszáth Összes Művei, Bp., 1964).