Kezdőlap

Székely Artúr (Kisbér, 1887. márc. 26.Bp., 1952. júl. 27.): közgazdasági író. 1910 – 13-ban a Magyar Vegyészeti Gyárosok Orsz. Egyesületének, 1914 – 1916-ban a Magy. Vámpolitikai Központ titkára. 1916-tól a bp.-i Kereskedelmi és Iparkamara titkára, külkereskedelmi osztályának vezetője. Emellett 1923-tól a Magy. Vámpolitikai Központ ig.-ja; 1920-tól a Magy. Külkereskedelmi Szövetség ig.-ja: 1927-től 1932-ig szerk. a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Külkereskedelmi Közleményeit. 1945-től 1948- ig a Kereskedelmi és Iparkamara megbízott főtitkára. – F. m. Háború és közgazdaság (Bp., 1915); Háborús gazdasági törvények és rendeletek (I – VI., Bp., 1917 – 1918); Importőrök kiskátéja (Bp., 1919); Kiviteli politikánk és a gazdasági válság (Bp., 1921); Magyarország kereskedelmi szerződéses politikája (Bp., 1926); A középeurópai vámpolitikai közeledés kérdése (Bp., 1931); Középeurópai kereskedelmi politika (Bp., 1936); Gyümölcsértékesítés (Bp., 1940).