Kezdőlap

Székely Gábor (Brassó, 1920. jan. 8.Bp., 1985. ápr. 13.): közgazdász, a matematikai tudományok kandidátusa (1978). Középisk. tanulmányait a marosvásárhelyi ref. kollégiumban végezte, 1938-ban érettségizett. 1938-1940 között a Brassói gumigyár Rt.-nál mint tisztviselő dolgozott. 1940-ben beiratkozott a József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy. közgazdasági szakára, amit 1945-ben fejezett be. Közben 1944-ben egyéves katonai szolgálatra hívták be. 1946-ban matematikából, statisztikából és közgazdaságtanhól doktorált, és 1947-ig az egy. közgazdaságtani tanszékén dolgozott mint gyakornok. 1947-48-ban a Magy. Ruggyantagyár Rt.-nál tisztviselő, 1949-ig a Statisztikai Hivatalnál matematikus. 1949-ben az MTA Alkalmazott Matematikai Intézetbe került mint tudományos munkatárs, és haláláig ott, illetve annak jogutódjánál, az MTA Matematikai Kutató Intézeténél dolgozott. Kutatási területe a matematikai statisztika és ennek különböző alkalmazásai. Haláláig technikai szerk.-je volt a Bolyai János Matematikai Társ. által kiadott Matematikai Lapoknak.