Kezdőlap

Székely István Bencédi Székely (Bencéd, 15001510 között – ? , 1563 után): protestáns iskolamester Szikszón (1538), Olaszliszkán (1546), prédikátor Szikszón (1548) és Göncön (1563). 1529-től a krakkói egy.-en tanult. Az első m. nyelvű kalendárium szerzője. Világkrónikája az első kísérlet nyelvünkön világtörténelemre. – F. m. Calendarium magyar nyelven (Krakkó, 1538); Keresztyénségnek fundamentumáról való tanúság (Krakkó, 1538); Az ekklézsiának régi deák Hymnus nevezettel való énekei (Krakkó,, 1538); Zsoltárkönyv (Krakkó, 1548); Krónika ez világnak jeles dolgairól (Krakkó, 1559, újabb kiadása Gerézdi Rabán tanulmányával, Bp., 1960). – Irod. Zsilinszky Mihály: A magyar történetírás kezdete. Sz. I. krónikája (Századok, 1878): Turóczi-Trostler József: Die Anfänge der ungarischen Geschichtsprosa (Ungarische Jahrbücher 1934).