Kezdőlap

Székely Lajos, Eörsi Béla (Szászrégen, 1881. okt. 16.Bp., 1972. dec. 18.): újságíró, közgazdász. Orosz hadifogságba esett az I. világháború idején, onnan Kínába került, majd hazatért. A Vacuum Oil Company vámospusztai gazdaságában dolgozott mint tisztviselő. A 100%, a Társadalmi Szemle és más folyóiratokban, főleg szociográfiai írásokat jelentetett meg Eörsi Béla néven. Könyvei is e néven jelentek meg. Többször állították bíróság elé izgatás és lázítás vádjával. 1940-ben az USA-ban telepedett le. A hatvanas évek végén költözött vissza Mo.-ra – F. m. A magyar mezőgazdasági válság (Bp., 1931); A magyar kapitalizmus fejlődése (Bp., 1934); A tőke behatolása a mezőgazdaságba (Bp., 1938); A magyar földművesszegénység kialakulása (Bp., 1938). – Irod. Sz. L. (Munka, 1931. 13. sz.).