Kezdőlap

Szekér Alajos Joakim (Komárom. 1752. júl. 5.Kolozsvár, 1810. szept. 26.): szerzetes, író. Ferenc-rendi, majd ciszterci szerzetes volt. Hányatott életet élt. Mint tábori lelkész részt vett az itáliai hadjáratban. Megírta a marengói csata történetét és az első népszerű magyar nyelvű történetet, amely azonban kritikátlan őstörténeti kalandozásaival és a hun-magyar dicsőség magasztalásával nemesi olvasmány ugyan, de nem történeti munka. – F. m. Magyarok eredete, a régi és mostani magyaroknak nevezetesebb cselekedeteivel együtt (I – II., Pozsony – Komárom, 1791); Magyar Robinson (kalandregény, 1808 – 09). – Irod: Beöthy Zsolt: Sz. A. és a Magyar Robinson (Századok, 1887); Lázár Béla: Sz. A. életéhez (Figyelő, 1888); Czapáry László: Sz. A. élete és művei (Székesfehérvári ciszterci gimn. Ért. 1888); Turóczi-Trostler József: Magyar Robinzonok (Bp., 1924).