Kezdőlap

Szekeres Vince (Pécs, 1887. nov. 10.Keszthely, 1976. márc. 7.): állatorvos, higiénikus, egyetemi tanár. Állatorvosi tanulmányait a bp.-i Állatorvosi Főisk.-n végezte (1909), utána honvéd állatorvos volt (1909–22), majd az állatorvosdoktori diploma megszerzését követően (1923) Keszthelyen községi állatorvos. Ezzel egyidejűleg a keszthelyi Gazdasági Ak.-n is tanított, s megbízták az állategészségtani tanszék vezetésével (1941); az intézmény főiskolává fejlesztésekor (1942) főisk., agrártudományi egy.-i karrá fejlesztésekor (1945) egy.-i tanárrá nevezték ki, innen vonult nyugdíjba (1949). Az 1948–49. évben a kar dékánja volt. Tudományos működése az állategészségtan terén jelentős; a szaklapokban közölt értekezéseken kívül a napisajtóban és a rádióelőadásaiban is széles körű ismeretterjesztő tevékenységet fejtett ki. A Magyar Országos Állatorvos Egyesület alelnöke volt (1931–44). – F. m. Házi állatok élettana mezőgazdák számára (Keszthely, 1948); Állathigiéne (jegyzet, Bp., 1955). – Irod. Várnagy László: Sz. V. (M. Állatorv. L., 1976. 6. sz.).