Kezdőlap

Székudvari János (?Kecskemét, 1709): krónikaíró. Debrecenben tanult, majd Kecskeméten ref. isk. rektor lett 1707-ben. A szerbek betörésével Kecskemét nagy része elpusztult, ezt verselte meg históriás énekében 1707-ben Sűrű siralmakkal rakott jajhalom címen. Megjelent nyomtatásban, de több kéziratos másolata is fennmaradt. 1866-ban Hornyik János újra kiadta Kecskemét története c. művében. – Irod. Thaly Kálmán: Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez (Pest, 1872); Hornyik János: Kecskeméti írók (Kecskemét, 1901).