Kezdőlap

Szekula Jenő (Kula, 1880. dec. 29.Bp., 1970. jan. 19.): író. A bp.-i tudományegy.-en jogot végzett. Irodalmi pályáját a Budapesti Hírlapnál kezdte tárcákkal, novellákkal. 1914-ben bevonult katonának, 1916-ban súlyosan megsebesült. A a Belgrádi Hírek c. katonai újságot szerkesztette. A Tanácsköztársaság alatt a forradalmi kormányzótanács elnöki osztályán működött mint sajtóelőadó. A Horthy-korszakban főként szórakoztató regényeivel nagy népszerűséget szerzett. Műveiben feldolgozta szűkebb szülőföldjén és a háborúban szerzett élményeit. Történelmi regényeiben szívesen fordult a római történelem felé: Akvinkum (Debrecen, 1922); A római nő és a rabszolga (Bp., 1927). – Irod. Falu Tamás: Emlékezés Sz. J.-re (Élet és Irod., 1970. 4. sz.).