Kezdőlap

Szél Kálmán (Báránd, 1838. máj. 22.Debrecen, 1928. ápr. 1.): ref. esperes, Arany János veje. Debrecenben, Bécsben, Göttingenben, Genfben tanult teológiát. 1859-től segédlelkész, majd lelkész volt Nagyszalontán, ahol 1913-ig élt. 1861-től a nagyszalontai ref. egyházmegye levéltárosa, 1875-től főjegyzője, 1874-től a lelkészegyesület elnöke. 1863-ban feleségül vette Arany János leányát, Juliskát, aki 1865, dec 28-án meghalt. Ő vetette fel a nagyszalontai Arany Múzeum alapításának gondolatát, első elnöke volt az Arany Emlékegyesületnek. 1913-ban Debrecenbe költözött. Irodalmi munkássága egyházi vonatkozású volt. – F. m. A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes lelkészi gyámintézetére vonatkozó statisztikai adatok (Bp., 1893). – Irod. Rolla Margit: Arany estéje (Sz. K. életrajzával, Bp., 1944).