Kezdőlap

Szél Tivadar, Saile (Arad, 1893. okt. 22.Bp., 1964. dec. 31.): orvos, statisztikus. Mérnöki, államtudományi, orvosi és közgazdasági egy.-i oklevéllel rendelkezett. Pályafutását 1916-ban a földművelésügyi min. vízügyi szolgálatánál kezdte, majd 1918-ban a főváros szolgálatában folytatta 1919-től 1954-ig a Központi Statisztika: Hivatal tisztviselője volt és orvosi gyakorlatot is folytatott. 1954 után kizárólag orvosi hivatásának élt. Tudományos munkásságának fő területe a népességi és az egészségügyi statisztika volt. Főleg a halandóság alakulását kutatta. Megszerkesztette a két világháború közti két halandósági táblát s megtervezte az új rákstatisztikai felvételt. A nemzetközi haláloki névjegyzék revíziójával kapcsolatos világkonferenciákon többször képviselte Mo.-ot. – F. m. Kőrősy József hatása a statisztika fejlődésére (Bp., 1927); Egészségügyi statisztika (Bp., 1930); A házasságok termékenysége Budapesten (Bp., é. n.); A helyes statisztikai oknyomozás és a matematikai statisztikai irány… (Magy. Statisztikai Szle, 1931); A budapesti házasságok (Bp., 1935); A gyermekágyi lázas halandóság alakulása Budapesten (Bp., é. n.). – Irod. Sz. T. 1893 – 1964 (Statisztikai Szle, 1965); Sz. T. (Demográfia, 1965); Thirring Lajos: T. Sz. 1893 – 1964 (Le Démographe, 1966).