Kezdőlap

Szele Mihály (Körmöcbánya, 1896. nov. 29.Bp., 1972. febr. 10.): kohómérnök, egyetemi tanár. Tanulmányait Selmecbányán és Sopronban végezte (1922). Pályáját a Diósgyőri Vasgyárnál kezdte, ahol 1944-ig dolgozott. 1945-ben az ideiglenes kormány iparügyi tanácsosa; utóbb az Iparügyi Min.-ban működött. A Kohó- és Gépipari Min. megalakulása után 1954-ig annak vaskohászati főosztályát vezette. 1954–1965 között – nyugalomba vonulásáig – a Vasipari Kutató Intézet ig.-h.-e, 1956-tól egyben a miskolci Nehézipari Műszaki Egy.-en a vaskohászati tanszék tanára volt. 1954–60-ban az Orsz. M. Bányászati és Kohászati Egyesület elnöki tisztét töltötte be. Az egyesület 1969-ben t. tagja lett. Szakmai érdemei elismeréséül elnyerte a Wahlner Aladár- és Fasola Henrik-emlékérmet. – Irod. Sz. L.: Szele Mihály (Bányászat, 1972. 6. sz.).