Kezdőlap

Szelepcsényi György (Nagyszombat, 1595Litovica, Morvao., 1685. jan. 14.): esztergomi érsek. Teológiai tanulmányait Rómában végezte. 1634-től szempci plébános, 1636-tól esztergomi kanonok; 1638- tól földvári apát, később szentgyörgymezei prépost, 1642-ben novi c. püspök, pilisi apát, 1643-ban csannádi, pécsi, 1644-ben veszprémi, 1648-ban nyitrai püspök lett. 1657-től kalocsai érsek, 1666-ban esztergomi érsek, Mo. prímása. Emellett 1648-ban kancellár és 1667- től 1673-ig kir. helytartó. Követként többször járt a török portán, Lengyelo.-ban és az erdélyi fejedelmi udvarban. A Habsburg-udvar és az ellenreformáció híve. Műkedvelőként korának legkiválóbb m. rézmetszője volt. Legismertebb műve: Pázmány Péter portréja. Latin nyelvű vitairatokat írt. – Irod. Kéri Joannes: Georgii Sz. vita, opera et virtutes (Posonii, 1676); Meszlényi Antal: Sz. prímás és Északmagyarország rekatolizálása, 1671 – 75 (Bp., 1935); Arady Kálmán: Sz. egy ismeretlen munkája (Művészettört. Ért. 1960. 3. sz.).