Kezdőlap

Széles Margit (Újpest, 1932. márc. 5.Bp., 1988. febr. 17.): geológus. Oklevelét 1955-ben az Eötvös Loránd Tudományegy.-en (ELTE) szerezte. Első munkahelye az Orsz. Köolaj és Gázipari Tröszt (1955), majd a Magy. Szénhidrogénipari Kutató Fejlesztő Intézethez (1980) került, ahol nyugdíjazásáig (1987) tudományos főmunkatársi beosztásban dolgozott. A fiatal harmadidőszaki és a triász képződmények Ostracoda faunájának kitűnő ismerője volt. Különösképpen az alföldi pliocén rétegtannal foglalkozott. Munkája elsősorban a szénhidrogén-kutató fúrások Molluszka és Ostracoda fauna tartalmának feldolgozására irányult, s emellett bekapcsolódott a Földtani Intézet alföldi térképező és alapfúrásainak vizsgálatába, és egyike a földtani térképsorozat néhány magyarázójának. Több mint 20 évig publikált a Földtani Intézet kiadványaiban. Mintegy 30 nyomtatásban megjelent közleménye és számos kéziratos jelentése segítette a szénhidrogén- és a vízkutatást. A Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója (1966) és a Bányászati Szolgálati Érdemérem (1970, 1979) tulajdonosa volt.