Kezdőlap

Szélig Imre (Szigetvár, 1903. jan. 27.London, 1968. júl. 17.): szociáldemokrata politikus, nemzetgyűlési képviselő, eredetileg lakatos. 1923-tól az MSZDP tagja, 1939-től különböző párttisztségeket viselt, az MSZDP Pest környéki végrehajtó bizottságának titkára volt. 1945 után Pest–Pilis–Solt–Kiskun vm. Nemzeti Bizottságának s az MSZDP Orsz. Vezetőségének és Politikai Bizottságának tagja, egyik titkára; a Pest környéki Titkárság, majd a szervezési osztály vezetője, ngy.-i képviselő (194–47). Szembefordult a munkáspártok egyesítésével, tisztségéről lemondott (1948. febr. 18.), kizárták az SZDP-ből, 1948-ban elhagyta az országot. Az emigráns SZDP titkárává választotta. Svédo.-ban, majd Angliában élt, ahol a londoni BBC munkatársa volt. A Szociáldemokrata Népszava (1949–56), majd a Népszava egyik szerk.-je (1957–60). Szélsőséges antikommunizmus és szovjetellenesség jellemezte. – Irod. Erőss Ferenc: Magyar „munkásvezérek” Nyugaton (Bp., 1961).