Kezdőlap

Széll József (Szombathely, 1880. okt. 14.Bp., 1956. aug. 27.): belügyminiszter. Jogot végzett, utána közigazgatási tisztviselő. 1905- től Fogaras vm. főjegyzője, 1907-től főispánja. 1917-ben 23 erdélyrészi és szomszédos törvényhatóság közélelmezési kormánybiztosa, ill. közélelmezési meghatalmazottja, valamint a földművelésügyi min. erdélyi kirendeltségének vezetője lett. 1919 után mint gazdasági szakértő az Orsz. Földbirtokrendező Bíróságnál működött. 1925-től Zemplén vm., 1926-ban pedig egyúttal Abaúj-Torna vm. főispánja, 1933-ban a Közigazgatási Bíróság másodelnöke, 1937. ápr. 10-től 1938. máj. 13-ig belügyminiszter a Darányi-kormányban. 1938-ban időközi választáson Salgótarjánban nyert mandátumot. 1933-tól 1937-ig és 1941-től felsőházi tag.