Kezdőlap

Szénás György (Mátészalka, 1921. szept. 15.Bp., 1974. dec. 19.): geológus, geofizikus, c. egyetemi tanár, a föld- és ásványtani tudományok doktora (1966). Első diplomáját 1944-ben a műszaki és gazdaságtudományi egy. közgazdaságtudományi karán szerezte, majd 1950-ben a bp.-i tudományegy. geológus szakán kapott diplomát. 1949-től 1974-ig a Geofizikai Intézetben dolgozott, mint szeizmikus kiértékelő, főgeológus (1950, 1954–55), minisztériumi referens (1951), a szeizmikus csoport vezetője (1952–53; 1956–57). 1958-tól a geofizikai mérési eredmények földtani értelmezésével foglalkozott. E témakörből írt dolgozataival szerezte doktori fokozatát. A bp.-i tudományegy. c. egyetemi tanára; a montreáli egyetem vendégprofesszora volt egy éven át. A Magyar Geofizikusok Egyesületének alapító tagja. A Geofizikai Közleményeket 1964-től haláláig szerkesztette. Tragikus halála miatt tudományos tervei többségét nem tudta megvalósítani. – F. m. Szeizmikus mérések a feltalajkutatásban (Facsinay Lászlóval, Pozsgay Károllyal, Bp., 1955); Geofizikai teleptan. A geofizikai kutatómódszerek alkalmazása (Bp., 1958); A magyar medence sajátos geofizikai alkata (Geofizikai Közl., 1964); A geofizikai térképezés alapjai Magyarországon (M. Áll. Eötvös L. Geofizikai Int. Évkönyve, Bp., 1965); The evolution and crystal structure of the Carpathian Basin (ELGI spec. ed. CBA IXth Congress, Bp., 1969); A Kárpáti rendszer és a globális tektonikák (Geofizikai Közl., 1973); Geofizika (angolul is, Jósa Ernővel, Bp., 1975). – Irod. Ádám Oszkár: Sz. Gy. (Geofizikai Közl., 1975. 3. sz.); Sz. Gy. (Magyar Geofizika, 1975. 1. sz.).