Kezdőlap

Szenczi Kertész Ábrahám (Szenc, ?Nagyszeben, 1667 tavasza): nyomdász. A mesterséget valószínűleg Leydenben, az Elzevirek műhelyében tanulta. 1640-ben a váradi ref. egyház által felállított nyomda vezetője volt. A nyomdát, elsősorban Bethlen István támogatásával az Elzevirektől hozatott betűkkel látta el. 1660-ban a város török kézre jutásakor a nyomdát Kolozsvárra menekítette, majd 1662-ben Nagyszebenben állította fel. Műgonddal készült, szép nyomású könyvei kiemelkednek a kor mo.-i terméséből. A nyomtatás terén szerzett érdemeiért II. Rákóczi György 1648-ban nemességet adományozott neki. Legismertebb kiadvány a Károlyi Gáspár bibliafordításának új kiadása, a Váradi biblia (1661, egyes adatok szerint 10 000 példányban jelent meg). Nyomását Váradon kezdte, de más Kolozsvárt fejezte be. – Irod. Naményi Lajos: A nagyváradi nyomdászat története (Magy. Könyvszle, 1901).