Kezdőlap

Szenczi Molnár János (Marburg, 1612. júl. 31.Kolozsvár, 1646. júl. 25.): ref. lelkész, ~ Albert fia. Tanulmányait Németo-. ban kezdte, majd Kassán, Kolozsvárt, Gyulafehérváron folytatta s Leydenben, Londonban s Franekerben fejezte be. Londonban Tolnai Dali János köréhez tartozva, aláírta a „kegyesség formulája” c. közös kötelezvényüket. Hazatérve előbb Szászvároson rektor, majd Kolozsvárt a ref. szászok másodpapja. Az 1646. évi nagy pestis áldozata lett. – Irod. Herepei János: Sz. M. J. (Erdélyi Helikon, 1928.)