Kezdőlap

Szendrey Ákos (Kolozsvár, 1902. dec. 7.Bp., 1965. nov. 20.): etnográfus, a történettudományok kandidátusa (1962). ~ Zsigmond fia. Tanulmányait a bp.-i egy. közgazdaságtudományi karán, doktorátust a jogi fakultáson 1928-ban szerzett. 1947-ben a bölcsészeti karon magántanár. 1927 – 30-ban az MNM régészeti osztályán, majd a Néprajzi Múz.-ban működött. Ez utóbb’ helyettes főig.-jaként vonult nyugalomba 1963-ban. Elsősorban mint a m. néphit és népszokások kutatója vált külföldön is ismertté. Kb. 300 tudományos és népszerű tanulmánya jelent meg e tárgykörben. – F. m. Népi büntetőszokások (Bp., 1936); A sirató (Szeged, 1937); A népi társasmunkák és összejövetelek (Bp., 1939); A magyar nép jelnyelve (Bp., 1941); A magyar néphit kutatása (Bp., 1948); Die Vorbereitung der Hochzeit und der Abschluss des Ehevertrage bei den Ungarn (Bp., 1958). – Irod. Sándor István: Sz. Á. (Nekrológ Ethnographia, 1966); K. Kovács Péter: Sz. Á. élete és irodalmi munkássága (Néprajzi Ért. 1966).