Kezdőlap

Szendrey Júlia, Petőfi Sándorné (Keszthely, 1828. dec. 29.Pest, 1868. szept. 6.): író. ~ Ignác gazdatiszt leánya. 1846. szept. 8-án megismerkedett Petőfivel, egy év múlva feleségül ment hozzá. Férje halála után Kolozsvárott, majd apjánál Erdődön élt. 1850. júl.-ban Horvát Árpád történész, egyetemi tanár felesége lett, halála előtt másfél évvel azonban különvált tőle. Néhány elbeszélést, verset írt, naplót vezetett. – M. Költeményei és naplói (összegyűjtötte Bihari Mór, Bp., 1909); Eredeti elbeszélései (összegyűjtötte Bihari Mór Bp., 1909); Ismeretlen naplója, levelei és halálos ágyán tett vallomása (közzéteszik Mikes Lajos, Dernői Kocsis László, Bp., 1930). – Irod. Szana Tamás: Petőfiné Sz. J. (Bp., 1891); Hatvany Lajos: Feleségek felesége (Bp., 1919); Krúdy Gyula: Juliskák Juliskája (Írói arcképek, Bp., 1957); Dienes András: Perújítás Sz. J. ügyében (Bp., 1962). – Szi. Petőfi Sándor versei.