Kezdőlap

Szenes Adolf (? , 18681948): tanár, pedagógiai író. Tanítói oklevelének megszerzése után előbb Pécsett, majd Bp.-en tanított. 1929-től Szegedre került s az ottani polgári isk. tanárképző főisk. gyakorló isk.-jának ig.-ja lett. 1933-ban nyugdíjba ment. A munkaoktatás és a tanulói öntevékenység elvét hirdette. Szerk. a polgári isk. didaktikai-módszertani könyveinek sorozatát, a Gyakorló Polgári Iskola Könyvtárát és Az élet iskolája (1928) c. kötetet. Számos matematikai tankönyvet írt. – F. m. A hülyék és azok nevelése (Bp., 1896); A polgári iskola a produktív pályákra nevelés szolgálatában (Bp., 1912); A polgári iskola reformja és a tanárképzés (Bp., 1933).