Kezdőlap

Szénfy Gusztáv, Kohlmann (Nyíregyháza, 1819. aug. 24.Miskolc, 1875. nov. 22.): zeneszerző, író. Jogi pályáját 1848-ban egy időre a nemzetőrséggel váltotta fel, majd az 1850-es években tervbe vette egy nagyobb összefoglaló mű megírását a m. zenéről, elsősorban a népdalról. Arany János nagy hatással volt reá. Az MTA támogatásával Erdélyben m., székely és román népdalokat gyűjtött, de dolgozatának, úgyszintén kéziratos népdalgyűjteményének kiadására nem került sor; az utóbbi el is kallódott. Fél évszázad dal Bartók és Kodály előtt szembefordult azzal az irányzattal, mely szerint a m. népzene azonos a verbunkossal és a népies műdallal, de állításait az elmaradott körülmények következtében nem tudta igazolni. Mint nyomorgó zenetanár fejezte be életét. – F. m. Tanulmányok (Magyar Zenekönyv, 1858 – 59; töredékesen maradt fenn); cikkek (Pesti Naplóban, Pesti Divatlapban, Vasárnapi Újságban stb.); dalok (Rég veri már a magyart a teremtő, Szabad hazának rab fia – Petőfi, Kassa felett píros az ég stb.). Népdalgyűjteménye elkallódott. – Irod. Major Ervin: A népies magyar műzene és a népzene kapcsolatai (Bp., 1930).