Kezdőlap

Szentannai Sámuel (Székelyszentmiklós, 1876. aug. 11.Karcag, 1956. jan. 22.): gazdasági tanár, a szikjavítás úttörője. A kolozsmonostori gazdasági tanintézetben 1896 ban szerzett oklevelet és a nagyszentmiklósi (Torontál vm.) gazdasági, két év múlva a csákóvári (Temes vm.) földmívesisk.-ban, majd a losonci tanítóképzőben gazdasági tanár lett. Kiskunfélegyházi és székelyudvarhelyi működés után 1912-től a karcagi mezőgazdasági szakisk. ig.-ja volt 1933-ig. nyugdíjazásáig. Itt kezdte meg 1920-ban Sigmond Elekkel, Ballenegger Róberttel,. Kreybig Lajossal és Arany Sándorral a szikjavítást. Ő alkalmazott Mo.-on először nagyüzemi altalajjavítást; a tangazdaság 300 kh szikes földjén a búza átlagtermését megkétszerezte. Sikerrel telepített gyümölcsöst, csemegeszőlőt is a javított sziken. 7 kh-on faisk.-t létesített. – F. m. Sikeres gazdálkodás a sziken és aszályban (Köztelek 1918); A karcagi földmíves iskola és a karcagi gazdák gazdálkodásának összehasonlítása (Köztelek, 1925); Sziktalaj művelése és javítása (Debrecen, 1928); Sikeres gazdálkodás sziken (Bp., 1936). – Irod. Vezekényi Ernő: Sz. S. (Agrokémia és talajtan, 1956. 4. sz.)