Kezdőlap

Szentgáli Gyula, Szent-Gály (Szeged, 1863. jan. 17.Miskolc, 1919, szept. 24.): zeneszerző, zenepedagógus. Bp.-en bölcsészetet és jogot tanult. 1883-ban premontrei pap, 1885-ben kilépett a szerzetesrendből és mint vidéki színtársulatok vezetője, bejárta Felső-Mo. nagy részét. Kassán aratta első zeneszerzői sikereit mint népszínművek dalszerzője. Közben a bp.-i Zeneak.-a Koessler Jánosnál és id. Ábrányi Kornélnál végezte tanulmányait, és 1893-ban oklevelet szerzett. 1894-ben megszervezte és igazgatta a kecskeméti városi zeneisk.-t, 1909-től haláláig a miskolci városi zeneisk. ig.-ja. Írt dalokat, zongora-, hegedűdarabokat, pedagógiai, zeneelméleti műveket, színművekhez kísérőzenét. Cikkei jelentek meg napilapokban és szakfolyóiratokban. – F. m. Négy dal Reviczky és Tóth Kálmán verseire (Bp., 1891); A kecskeméti városi zeneiskola keletkezést (Kecskemét, 1896); Módszeres énektan (Erődi Ernővel, Bp., 1904).