Kezdőlap

Szentgyöngyvári Gyenes Lajos (Szentgyörgyvár, 1890. okt. 14.Bp., 1971. nov. 18.): festő, grafikus. A bp.-i Képzőművészeti Főisk.-n tanult, majd a szolnoki művésztelepen Fényes Adolf és Szlányi Lajos mellett képezte magát. Előbb Brassóban, Kolozsvárott, később Újpesten tanított faipari szakisk.-ban. 1923-ban a Sváb-hegyi Golf Szálló díszítésében vett részt. 1939-től a Képzőművészeti Közlönyt és a Pesti Hírlap képes mellékletét szerk. Hosszú éveken át volt a M. Képzőművészek Orsz. Szövetségének igazgatója, majd ügyvezető elnöke; a művészek szociális helyzetének javításáért küzdött. Tagja és egy ideig főtitkára volt a Munkácsy Céhnek és tagja a Rippl-Rónai Társaságnak. 1912-től állított ki, 1917-ben Kolozsvárott volt gyűjteményes kiállítása. 1937-ben ezüstérmet nyert a barcelonai világkiállításon.