Kezdőlap

Szentgyörgyi Tamás (?? , 1399. nov. 11. és dec. 17 között): országbíró. Pályafutását I. Lajos uralkodása alatt kezdte. 1375-ben pozsonyi ispán, 1377 – 78-ban újvári várnagy, 1379 – 82-ben tárnokmester, 1382-ben kincstartó, 1384-ben horvát-dalmát bán, 1385-ben országbíró, 1384-ben bánként határozott fellépésével megtartotta Zára városát Mária kir.-nő hűségén. Részt vett Kis Károly meggyilkolásában. 1389-ben Jodok morva őrgróf fogságába került (ismeretlen okból) és egy uradalmát kénytelen volt eladni a Kanizsaiaknak, hogy a 6800 Ft váltságdíjat kifizethesse.