Kezdőlap

Szentiváni Mihály (Nyárádgálfalva, 1813. máj. 30.Kolozsvár, 1842. dec. 10.): költő, író, publicista. Kolozsvárott tanult, 1833-ban ügyvédi oklevelet szerzett. Az 1834-i erdélyi ogy.-ről kéziratos tudósításokat készített. Az 1841-i erdélyi ogy.-en az ellenzék politikája mellett szállt síkra, ellenfelei emiatt meghiústtották követté választását. Versei (köztük számos dala), elbeszélései, cikkei és erdélyi úti jegyzetei a korabeli erdélyi folyóiratokban jelentek meg. Egyik legjelentékenyebb harcosa volt az uniónak, a demokrata elveknek. – F. m. Szentiváni Mihály munkái (kiadták Kemény Zsigmond és Kriza János, Kolozsvár, 1843); Szentiváni Mihály összes költeményei (Bp., 1930). – Irod. Horváth János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig (Bp., 1927); Antal Árpád: Sz. M. (Bukarest, 1958.)