Kezdőlap

Szent-Ivány József (Bp., 1910. nov. 10.Adelaide, 1988. jún.): entomológus, az MTA t. tagja, (1988). Egy.-i tanulmányait 1928-30-ban a bécsi Konsular Akademie-n, 1930-31-ben a bp.-i József Nádor Műegy. Műszaki és Gazdaságtudományi Karának mezőgazdasági szakán, 1933-36-ban a Pázmány Péter Tudományegy. Bölcsészettudományi Karán végezte, 1936-ban tette le szakvizsgáját, valamint doktori szigorlatát természetrajzból és földrajzból. Egy.-i magántanári oklevelét 1943-ban kapta meg. 1938-1942 között több Ny-európai tanulmányutat tett egy.-i intézetekbe és múzeumokba. 1943-44-ben a szegedi egy. állatrendszertani tanszékének tanára. A II. világháborúban katonai szolgálatot teljesített. A háború befejezése után három tanulmányutat tett Pápua-Új-Guineában. Kutatási területe a rovarok (főleg a lepkék) elterjedésének, rendszertanának vizsgálata, valamint mezőgazdasági rovartan (elsősorban a trópusi növények és kerti vetemények vonatkozásában), erdészeti és orvosi rovartan, állatföldrajz, ökológia, etológia. A Pápua-Új-Guineai Földművelésügyi, Állattenyésztési- és Halászati Min. főentomológusaként vonult nyugdíjba 1966-ban. Entomológiai tevékenysége mellett foglalkozott természetvédelemmel, múzeológiával, tudománytörténettel is. Számos tudományos társaság alapító és t. tagja, elnöke volt. Közel 200 tudományos közleménye és munkája jelent meg.