Kezdőlap

Szentiványi Károly (Perkáta, 1865. okt. 23.Rátót, 1947. jan. 27.): egyházi író. 1889-ben elvégezvén a teológiát, pappá, szentelték. Bicskén, Perkátán, Székesfehérvárott káplán, majd 1895 után Bodajkon plébános. 1905-től az Orsz. Katolikus Szövetség ig.-ja, 1909-ben rátóti prépost, aztán pápai prelátus. – F. m. A katolikus körök, mint gazdakörök (Bp., 1901); Falusi programok (Bp., 1920); Népakadémia mint az általános és gazdasági népművelés országos intézménye (Veszprém, 1924); Javaslat a gazdasági szakoktatásról (Gyulafirátót, 1926); A magyar bauxit (Székesfehérvár, 1929); A zöldmező jelentősége (Veszprém, 1938).